Nutrition Disorders

Näringsrubbningar

Svensk definition

Sjukdomstillstånd orsakade av obalans i näringstillförseln, antingen övernäring eller undernäring.

Engelsk definition

Disorders caused by nutritional imbalance, either overnutrition or undernutrition.

Svenska synonymer

Nutritionsrubbningar

Engelska synonymer

Nutrition Disorder Nutritional Disorders Nutritional Disorder