Malnutrition

Undernäring

Svensk definition

Obalans i kroppens näringsstatus till följd av otillräckligt intag av näringsämnen för att tillgodose ett normalt fysiologiskt behov.

Engelsk definition

An imbalanced nutritional status resulting from insufficient intake of nutrients to meet normal physiological requirement.

Svenska synonymer

Felnäring Näringsbrist

Engelska synonymer

Nutritional Deficiency Nutritional Deficiencies Undernutrition Malnourishment Malnourishments