Deficiency Diseases

Bristsjukdomar

Svensk definition

Sjukdomstillstånd till följd av födoämnes- eller ämnesomsättningsbrister. Begreppet omfattar alla sjukdomar orsakade av otillräckliga förråd i kroppen av livsviktiga näringsämnen, t ex protein (eller aminosyror), vitaminer och mineral. Även kaloribrist ingår i bilden.

Engelsk definition

A condition produced by dietary or metabolic deficiency. The term includes all diseases caused by an insufficient supply of essential nutrients, i.e., protein (or amino acids), vitamins, and minerals. It also includes an inadequacy of calories. (From Dorland, 27th ed; Stedman, 25th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Deficiency Disease Disease, Deficiency Diseases, Deficiency