Sleep Disorders, Circadian Rhythm

Sömnstörningar, dygnsrytm

Svensk definition

Dyssomnier orsakade av störningar i den normala sömn- och vakenhetscykeln på 24 timmar på grund av resor (t.ex. jetlag), skiftarbete eller andra anledningar.

Engelsk definition

Dyssomnias associated with disruption of the normal 24 hour sleep wake cycle secondary to travel (e.g., JET LAG SYNDROME), shift work, or other causes.

Svenska synonymer

Sömnstörningar vid skiftarbete Dygnsrytmsförskjutningar

Engelska synonymer

Disturbed Nyctohemeral Rhythm Disturbed Nyctohemeral Rhythms Nyctohemeral Rhythm, Disturbed Nyctohemeral Rhythms, Disturbed Circadian Rhythm Sleep Disorders Sleep-Wake Schedule Disorders Sleep Wake Schedule Disorders Sleep-Wake Schedule Disorder Sleep-Wake Cycle Disorders Sleep Wake Cycle Disorders Sleep-Wake Cycle Disorder Shift-Work Sleep Disorder Shift Work Sleep Disorder Shift-Work Sleep Disorders Sleep Disorders, Shift-Work Sleep Disorder, Shift-Work Sleep Disorder, Shift Work Non-24 Hour Sleep-Wake Disorder Non 24 Hour Sleep Wake Disorder Sleep-Wake Disorder, Non-24 Hour Sleep Wake Disorder, Non 24 Hour Nonorganic Sleep Wake Cycle Disorders Advanced Sleep Phase Syndrome Delayed Sleep Phase Syndrome Delayed Sleep-Phase Syndrome Delayed Sleep-Phase Syndromes