Circadian Rhythm

Dygnsrytm

Svensk definition

Regelbundet återkommande, i cykler om ca 24 timmar, biologiska aktiviteter som till exempel känslighet för läkemedel och miljömässiga och fysiologiska stimuli.

Engelsk definition

The regular recurrence, in cycles of about 24 hours, of biological processes or activities, such as sensitivity to drugs or environmental and physiological stimuli.

Svenska synonymer

Cirkadisk rytm Diurnal rytm

Engelska synonymer

Circadian Rhythms Rhythm, Circadian Rhythms, Circadian Twenty-Four Hour Rhythm Rhythm, Twenty-Four Hour Rhythms, Twenty-Four Hour Twenty Four Hour Rhythm Twenty-Four Hour Rhythms Nyctohemeral Rhythm Nyctohemeral Rhythms Rhythm, Nyctohemeral Rhythms, Nyctohemeral Nycthemeral Rhythm Nycthemeral Rhythms Rhythm, Nycthemeral Rhythms, Nycthemeral Diurnal Rhythm Diurnal Rhythms Rhythm, Diurnal Rhythms, Diurnal