Nervous System Neoplasms

Nervsystemets tumörer

Svensk definition

Godartad och elakartad tumörutveckling knuten till olika delar av det centrala, perifera och autonoma nervsystemet, kranialnerverna och hjärnhinnorna. Denna kategori av tumörer omfattar primära och metastatiska tumörer i nervsystemet.

Engelsk definition

Benign and malignant neoplastic processes arising from or involving components of the central, peripheral, and autonomic nervous systems, cranial nerves, and meninges. Included in this category are primary and metastatic nervous system neoplasms.

Svenska synonymer

Nervsystemets cancer

Engelska synonymer

Neoplasm, Nervous System Nervous System Neoplasm Nervous System Tumors Nervous System Tumor Tumor, Nervous System Tumors, Nervous System Tumors of the Nervous System Neoplasms, Nervous System