Cerebral Hemorrhage

Hjärnblödning

Svensk definition

Blödning i någon hjärnhalva, inklusive lobär blödning, blödning i den subkortikala vita substansen och de basala ganglierna. Vanligen associerade tillstånd är högt blodtryck, intrakraniell arterioskle ros, intrakraniella aneurysm, skallskada, intrakraniella kärlmissbildningar, cerebral amyloid angiopati och hjärninfarkt.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hemorrhage, Cerebrum Cerebrum Hemorrhage Cerebrum Hemorrhages Hemorrhages, Cerebrum Cerebral Parenchymal Hemorrhage Cerebral Parenchymal Hemorrhages Hemorrhage, Cerebral Parenchymal Hemorrhages, Cerebral Parenchymal Parenchymal Hemorrhage, Cerebral Parenchymal Hemorrhages, Cerebral Intracerebral Hemorrhage Hemorrhage, Intracerebral Hemorrhages, Intracerebral Intracerebral Hemorrhages Hemorrhage, Cerebral Cerebral Hemorrhages Hemorrhages, Cerebral Brain Hemorrhage, Cerebral Brain Hemorrhages, Cerebral Cerebral Brain Hemorrhage Cerebral Brain Hemorrhages Hemorrhage, Cerebral Brain Hemorrhages, Cerebral Brain