Cerebral Cortex

Hjärnbark

Svensk definition

Det tunna lager av grå substans på hjärnhalvornas yta som utvecklas från telencefalon och veckas i vindlingar. Barken har nått sin högsta nivå av utveckling hos människan och ansvarar för den intellek tuella prestationsförmågan och de högre mentala funktionerna.

Engelsk definition

The thin layer of GRAY MATTER on the surface of the CEREBRAL HEMISPHERES that develops from the TELENCEPHALON and folds into gyri and sulchi. It reaches its highest development in humans and is responsible for intellectual faculties and higher mental functions.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cerebral Cortices Cortex, Cerebral Cortices, Cerebral Cortical Plate Cortical Plates Plate, Cortical Plates, Cortical Cortex Cerebri Cerebri, Cortex Cerebrus, Cortex Cortex Cerebrus Insula of Reil Reil Insula Insular Cortex Cortex, Insular Cortices, Insular Insular Cortices Allocortex Allocortices Periallocortex Periallocortices Archipallium Archipalliums Paleocortex Paleocortices