Parietal Lobe

Hjässlob

Svensk definition

Den övre, mittersta delen av hjärnhalvan.

Engelsk definition

Upper central part of the cerebral hemisphere. It is located posterior to central sulcus, anterior to the OCCIPITAL LOBE, and superior to the TEMPORAL LOBES.

Svenska synonymer

Lobus parietalis Parietallob

Engelska synonymer

Lobe, Parietal Lobes, Parietal Parietal Lobes Parietal Region Parietal Regions Region, Parietal Regions, Parietal Parietal Cortex Cortex, Parietal Cortices, Parietal Parietal Cortices Intraparietal Sulcus Sulcus, Intraparietal Marginal Sulcus Sulcus, Marginal Parietal Lobule Lobule, Parietal Lobules, Parietal Parietal Lobules Posterior Parietal Cortex Cortex, Posterior Parietal Cortices, Posterior Parietal Parietal Cortex, Posterior Parietal Cortices, Posterior Posterior Parietal Cortices Precuneus Cortex Cortex, Precuneus Cortices, Precuneus Precuneus Cortices Praecuneus Precuneus Supramarginal Gyrus Gyrus, Supramarginal Gyrus Supramarginalis Gyrus Supramarginali Supramarginali, Gyrus Supramarginalis, Gyrus Angular Gyrus Gyrus, Angular Gyrus Angularis Angulari, Gyrus Angularis, Gyrus Gyrus Angulari Prelunate Gyrus Gyrus, Prelunate Posterior Paracentral Lobule Lobule, Posterior Paracentral Lobules, Posterior Paracentral Paracentral Lobule, Posterior Paracentral Lobules, Posterior Posterior Paracentral Lobules