Cerebral Decortication

Hjärndekortikation

Svensk definition

Partiellt eller fullständigt avlägsnande eller förstörande av hjärnbarken, även på kemisk väg. Dekortikation tillämpas endast på däggdjur.

Engelsk definition

Partial or total removal, ablation, or destruction of the cerebral cortex; may be chemical. It is not used with animals that do not possess a cortex, i.e., it is used only with mammals.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cerebral Decortications Decortication, Cerebral Decortications, Cerebral Cerebral Cortex Decortication Cerebral Cortex Decortications Cortex Decortication, Cerebral Cortex Decortications, Cerebral Decortications, Cerebral Cortex Decortication, Cerebral Cortex