Brain Stem Infarctions

Hjärnstamsinfarkter

Svensk definition

Infarkter som förekommer i hjärnstammen (mitthjärnan, bryggan och den förlängda märgen). Det finns flera specifika syndrom, kännetecknade av sina bestämda kliniska uttrycksformer och bestämda ställen för den ischemiska skadan.

Engelsk definition

Infarctions that occur in the BRAIN STEM which is comprised of the MIDBRAIN; PONS; and MEDULLA OBLONGATA. There are several named syndromes characterized by their distinctive clinical manifestations and specific sites of ischemic injury.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Brain Stem Infarction Infarction, Brain Stem Infarctions, Brainstem Brainstem Stroke Stroke, Brainstem Infarctions, Brain Stem Brain Stem Infarct Brain Stem Infarcts Infarct, Brain Stem Infarcts, Brain Stem Stem Infarct, Brain Stem Infarcts, Brain Brainstem Infarctions Brainstem Infarction Infarction, Brainstem Claude Syndrome Weber Syndrome Millard-Gublar Syndrome Millard Gublar Syndrome Syndrome, Millard-Gublar Top of the Basilar Syndrome Benedict Syndrome Foville Syndrome