Hypoxia, Brain

Syrebrist i hjärnan

Svensk definition

Minskning av hjärnans syreförsörjning. Svår hypoxi kallas anoxi och är en relativt vanlig orsak till skada i det centrala nervsystemet. Långvarig anoxi kan leda till hjärndöd eller permanent vegetativt tillstånd. Histologiskt kännetecknas tillståndet av förlust av nervceller, vilken är mest framträdande i hippocampus, globus pallidus (det bleka klotet), lillhjärnan och de nedre oliverna.

Engelsk definition

A reduction in brain oxygen supply due to ANOXEMIA (a reduced amount of oxygen being carried in the blood by HEMOGLOBIN), or to a restriction of the blood supply to the brain, or both. Severe hypoxia is referred to as anoxia, and is a relatively common cause of injury to the central nervous system. Prolonged brain anoxia may lead to BRAIN DEATH or a PERSISTENT VEGETATIVE STATE. Histologically, this condition is characterized by neuronal loss which is most prominent in the HIPPOCAMPUS; GLOBUS PALLIDUS; CEREBELLUM; and inferior olives.

Svenska synonymer

Cerebral anoxi Cerebral hypoxi Hypoxisk hjärnskada Anoxisk hjärnskada Hypoxisk encefalopati Anoxisk encefalopati

Engelska synonymer

Cerebral Hypoxia Hypoxia, Cerebral Brain Hypoxia Anoxic Brain Damage Brain Damage, Anoxic Damage, Anoxic Brain Anoxic Encephalopathy Anoxic Encephalopathies Encephalopathies, Anoxic Encephalopathy, Anoxic Hypoxic Brain Damage Brain Damage, Hypoxic Damage, Hypoxic Brain Encephalopathy, Hypoxic Encephalopathies, Hypoxic Hypoxic Encephalopathies Hypoxic Encephalopathy Anoxia, Brain Anoxia, Cerebral Brain Anoxia Cerebral Anoxia