Hypoxia-Ischemia, Brain

Hypoxi-ischemi i hjärnan

Svensk definition

En störning kännetecknad av minskad syretillförsel (hypoxi) i förening med minskat blodflöde (ischemi) i hjärnan. Tillståndet kan uppstå till följd av lokal blockering i någon hjärnartär eller pga systemiskt låg blodgenomströmning. Utdragen hypoxi-ischemi är förenad med övergående ischemisk attack, hjärninfarkt, hjärnödem, koma och andra tillstånd.

Engelsk definition

A disorder characterized by a reduction of oxygen in the blood combined with reduced blood flow (ISCHEMIA) to the brain from a localized obstruction of a cerebral artery or from systemic hypoperfusion. Prolonged hypoxia-ischemia is associated with ISCHEMIC ATTACK, TRANSIENT; BRAIN INFARCTION; BRAIN EDEMA; COMA; and other conditions.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Brain Hypoxia-Ischemias Hypoxia Ischemia, Brain Hypoxia-Ischemias, Brain Brain Ischemia-Hypoxia Brain Ischemia Hypoxia Brain Ischemia-Hypoxias Ischemia-Hypoxias, Brain Ischemia-Hypoxia, Brain Ischemia Hypoxia, Brain Brain Hypoxia-Ischemia Brain Hypoxia Ischemia Hypoxic-Ischemic Encephalopathy Encephalopathies, Hypoxic-Ischemic Hypoxic Ischemic Encephalopathy Hypoxic-Ischemic Encephalopathies Encephalopathy, Hypoxic-Ischemic Encephalopathy, Hypoxic Ischemic Ischemic-Hypoxic Encephalopathy Encephalopathies, Ischemic-Hypoxic Encephalopathy, Ischemic-Hypoxic Ischemic Hypoxic Encephalopathy Ischemic-Hypoxic Encephalopathies Anoxic-Ischemic Encephalopathy Anoxic Ischemic Encephalopathy Anoxic-Ischemic Encephalopathies Encephalopathies, Anoxic-Ischemic Encephalopathy, Anoxic-Ischemic Encephalopathy, Anoxic Ischemic Cerebral Hypoxia-Ischemia Cerebral Hypoxia Ischemia Cerebral Hypoxia-Ischemias Hypoxia-Ischemias, Cerebral Hypoxia-Ischemia, Cerebral Hypoxia Ischemia, Cerebral Ischemia-Hypoxia, Cerebral Ischemia Hypoxia, Cerebral Cerebral Ischemia-Hypoxia Cerebral Ischemia Hypoxia Cerebral Ischemia-Hypoxias Ischemia-Hypoxias, Cerebral Anoxia-Ischemia, Brain Anoxia Ischemia, Brain Anoxia-Ischemias, Brain Brain Anoxia-Ischemias Brain Ischemia-Anoxia Brain Ischemia Anoxia Brain Ischemia-Anoxias Ischemia-Anoxias, Brain Ischemia-Anoxia, Brain Ischemia Anoxia, Brain Brain Anoxia-Ischemia Brain Anoxia Ischemia Anoxia-Ischemia, Cerebral Anoxia Ischemia, Cerebral Anoxia-Ischemias, Cerebral Cerebral Anoxia-Ischemias Cerebral Ischemia-Anoxia Cerebral Ischemia Anoxia Cerebral Ischemia-Anoxias Ischemia-Anoxias, Cerebral Ischemia-Anoxia, Cerebral Ischemia Anoxia, Cerebral Cerebral Anoxia-Ischemia Cerebral Anoxia Ischemia