Brain Edema

Hjärnödem

Svensk definition

Ökad mängd av intracellulär eller extracellulär vätska i hjärnvävnaden. Cytotoxiskt hjärnödem (svullnad till följd av ökning av intracellulär vätska) är tecken på en störning i cellmetabolismen, och hänger oftast samman med hypoxi- eller ischemiskada. Ökad mängd extracellulär vätska kan bero på ökad kapillärgenomsläpplighet, osmosgradient, lokala interstitiella flödeshinder eller hinder i cerebrospinalvätskans flöde.

Engelsk definition

Increased intracellular or extracellular fluid in brain tissue. Cytotoxic brain edema (swelling due to increased intracellular fluid) is indicative of a disturbance in cell metabolism, and is commonly associated with hypoxic or ischemic injuries (see HYPOXIA, BRAIN). An increase in extracellular fluid may be caused by increased brain capillary permeability (vasogenic edema), an osmotic gradient, local blockages in interstitial fluid pathways, or by obstruction of CSF flow (e.g., obstructive HYDROCEPHALUS). (From Childs Nerv Syst 1992 Sep; 8(6):301-6)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Edema, Brain Intracranial Edema Edema, Intracranial Brain Swelling Brain Swellings Swelling, Brain Vasogenic Cerebral Edema Cerebral Edemas, Vasogenic Edema, Vasogenic Cerebral Cerebral Edema, Vasogenic Cytotoxic Cerebral Edema Cerebral Edema, Cytotoxic Edema, Cytotoxic Cerebral Vasogenic Brain Edema Brain Edema, Vasogenic Edema, Vasogenic Brain Cerebral Edema Edema, Cerebral Cytotoxic Brain Edema Brain Edema, Cytotoxic Edema, Cytotoxic Brain