Hydrocephalus, Normal Pressure

Normaltrycksvattenskalle

Svensk definition

En form av kompenserad hydrocephalus, kliniskt kännetecknad av långsamt inträdande gångstörning, intellektuell försämring och urininkontinens. Spinalvätsketrycket ligger högt inom det normala intervallet. Tillståndet kan bero på processer som stör absorptionen av cerebrospinalvätska, som t ex subaraknoidalblödning, kronisk hjärnhinneinflammation och andra sjukdomstillstånd.

Engelsk definition

A form of compensated hydrocephalus characterized clinically by a slowly progressive gait disorder (see GAIT DISORDERS, NEUROLOGIC), progressive intellectual decline, and URINARY INCONTINENCE. Spinal fluid pressure tends to be in the high normal range. This condition may result from processes which interfere with the absorption of CSF including SUBARACHNOID HEMORRHAGE, chronic MENINGITIS, and other conditions. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, pp631-3)

Svenska synonymer

Normaltryckshydrocefalus

Engelska synonymer

Hydrocephalus, Normal-Pressure Normal Pressure Hydrocephalus NPH (Normal Pressure Hydrocephalus) NPHs (Normal Pressure Hydrocephalus) Hakim Syndrome Hakim Syndromes Syndrome, Hakim Syndromes, Hakim Hakim's Syndrome Hakim's Syndromes Hakims Syndrome Syndrome, Hakim's Syndromes, Hakim's