Gait Disorders, Neurologic

Neurologiska gångstörningar

Svensk definition

Onormal gång som beror på funktionsstörningar i nervsystemet. Gångstörningarna kan bero på ett antal sjukdomar som påverkar motorisk kontroll, sensorisk feedback och muskelstyrka, som t ex CNS-sjukdomar, sjukdomar i det perifera nervsystemet, neuromuskulära sjukdomar eller muskelsjukdomar.

Svenska synonymer

Neurologiska rörelsestörningar Ostadig gång Snubblande gång Spastisk gång Saxgång Sensorimotoriska gångstörningar Ankgång

Engelska synonymer

Gait Disorder, Neurologic Neurologic Gait Disorder Neurologic Gait Disorders Neurologic Locomotion Disorders Locomotion Disorders, Neurologic Locomotion Disorder, Neurologic Neurologic Locomotion Disorder Neurologic Ambulation Disorders Ambulation Disorders, Neurologic Ambulation Disorder, Neurologic Neurologic Ambulation Disorder Gait Dysfunction, Neurologic Gait Dysfunctions, Neurologic Neurologic Gait Dysfunction Neurologic Gait Dysfunctions Duck Gait Gait, Duck Gait Disorder, Sensorimotor Gait Disorders, Sensorimotor Sensorimotor Gait Disorders Sensorimotor Gait Disorder Gait, Athetotic Athetotic Gait Gait, Broadened Broadened Gait Gait, Drop Foot Drop Foot Gait Foot Gait, Drop Gait, Festinating Festinating Gait Gait, Frontal Frontal Gait Gait, Hemiplegic Hemiplegic Gait Gait, Hysterical Hysterical Gait Gait, Reeling Reeling Gait Gait, Rigid Rigid Gait Gait, Scissors Scissors Gait Gait, Shuffling Shuffling Gait Shuffling Gaits Gait, Spastic Spastic Gait Gait, Stumbling Stumbling Gait Gait, Unsteady Unsteady Gait Gait, Widebased Widebased Gait Marche a Petit Pas Rapid Fatigue of Gait Charcot Gait Charcot Gaits Gait, Charcot Gaits, Charcot Charcot's Gait Charcots Gait Gait, Charcot's