Vestibulocochlear Nerve Diseases

Hörsel- och balansnervssjukdomar

Svensk definition

Sjukdomar i den 8:e hjärnnerven. Vestibularnervinflammation, hörselnervsinflammation och akustikusneurinom ingår. Beroende på vilken nerv som drabbas, kan de kliniska manifestationerna yttra sig som dövhet, yrsel eller tinnitus.

Svenska synonymer

8:e kranialnervssjukdomar Hörselnervssjukdomar Jämvikts- och hörselnervssjukdomar

Engelska synonymer

Vestibulocochlear Nerve Disease Cranial Nerve VIII Disorders Eighth Cranial Nerve Diseases Cranial Nerve VIII Diseases Cochlear Neuritis Cochlear Neuritides Neuritides, Cochlear Neuritis, Cochlear Acoustic Nerve Diseases Acoustic Nerve Disease Acoustic Nerve Disorders Acoustic Nerve Disorder Cochlear Nerve Disorders Cochlear Nerve Disorder Cochlear Nerve Diseases Cochlear Nerve Disease Vestibular Nerve Diseases Vestibular Nerve Disease Vestibular Nerve Disorders Vestibular Nerve Disorder