Hearing Loss

Hörselnedsättning

Svensk definition

En allmän term för fullständig eller partiell förlust av hörseln på det ena eller båda öronen.

Engelsk definition

A general term for the complete or partial loss of the ability to hear from one or both ears.

Svenska synonymer

Öergående dövhet Transitorisk dövhet

Engelska synonymer

Loss, Hearing Hypoacusis Hypoacuses Hearing Impairment Deafness, Transitory Deafnesses, Transitory Transitory Deafness Transitory Deafnesses Transitory Hearing Loss Hearing Loss, Transitory Loss, Transitory Hearing Transitory Hearing Losses