Hearing Loss, Sensorineural

Sensorisk hörselnedsättning

Svensk definition

Hörselförlust pga skada på öronsnäckans sensoriska delar, vilka är belägna på insidan av det runda och det ovala fönstret, och till vilka hör hörselnerven och dess förbindelsepunkter i hjärnstammen.

Engelsk definition

Hearing loss resulting from damage to the COCHLEA and the sensorineural elements which lie internally beyond the oval and round windows. These elements include the AUDITORY NERVE and its connections in the BRAINSTEM.

Svenska synonymer

Sensorineural hörselnedsättning Kokleär hörselnedsättning

Engelska synonymer

Sensorineural Hearing Loss Deafness Neurosensory Hearing Loss, Cochlear Cochlear Hearing Loss