Cochlea

Öronsnäcka

Svensk definition

Innerörats hörselorgan. Den utgör främre delen av labyrinten, har konisk form och sitter nästan horisontellt framför vestibulen. Syn. koklea.

Engelsk definition

The part of the inner ear (LABYRINTH) that is concerned with hearing. It forms the anterior part of the labyrinth, as a snail-like structure that is situated almost horizontally anterior to the VESTIBULAR LABYRINTH.

Svenska synonymer

Hörselsnäcka Koklea

Engelska synonymer

Cochleas