Ear, Inner

Inneröra

Svensk definition

Den väsentliga delen av hörselorganet består av två labyrintiska avdelningar: benlabyrinten och hinnlabyrinten. Benlabyrinten är ett komplex bestående av tre sammanbundna håligheter vid tinningbenet (öronsnäcka, vestibulapparat och benbåggångar). I benlabyrinten finns hinnlabyrinten vilken består av ett komplex av säckar och kanaler (hinnsnäcka, sacculus och utriculus och båggångar) som bildar ett sammanhängande område och omsluts av epitelet och bindväv. Håligheterna är fyllda med labyrintvätskor i olika sammansättningar.

Engelsk definition

The essential part of the hearing organ consists of two labyrinthine compartments: the bony labyrinthine and the membranous labyrinth. The bony labyrinth is a complex of three interconnecting cavities or spaces (COCHLEA; VESTIBULAR LABYRINTH; and SEMICIRCULAR CANALS) in the TEMPORAL BONE. Within the bony labyrinth lies the membranous labyrinth which is a complex of sacs and tubules (COCHLEAR DUCT; SACCULE AND UTRICLE; and SEMICIRCULAR DUCTS) forming a continuous space enclosed by EPITHELIUM and connective tissue. These spaces are filled with LABYRINTHINE FLUIDS of various compositions.

Svenska synonymer

Labyrint Benlabyrint Membranlabyrint

Engelska synonymer

Ears, Inner Inner Ears Inner Ear Ear, Internal Ears, Internal Internal Ear Internal Ears Labyrinth Labyrinths Membranous Labyrinth Labyrinth, Membranous Labyrinths, Membranous Membranous Labyrinths Bony Labyrinth Bony Labyrinths Labyrinth, Bony Labyrinths, Bony