Labyrinthine Fluids

Labyrintvätskor

Svensk definition

Vätskor i labyrintens benvävnadsdel (perilymfa) och membrandel (endolymfa) i innerörat.

Engelsk definition

Fluids found within the osseous labyrinth (PERILYMPH) and the membranous labyrinth (ENDOLYMPH) of the inner ear. (From Gray's Anatomy, 30th American ed, p1328, 1332)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Fluid, Labyrinthine Fluids, Labyrinthine Labyrinthine Fluid