Hearing Disorders

Hörselskador

Svensk definition

Tillstånd som försämrar överföringen eller uppfattandet av ljudimpulser och -information från örat till tinningslobbarken, inklusive de sensorineurala banorna.

Engelsk definition

Conditions that impair the transmission of auditory impulses and information from the level of the ear to the temporal cortices, including the sensorineural pathways.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hearing Disorder Dysacusis Paracousis Paracusis Distorted Hearing Hearing, Distorted