Hearing Loss, Conductive

Konduktiv hörselnedsättning

Svensk definition

Hörselförlust till följd av störningar i den mekaniska överföringen eller förstärkningen av ljud in till öronsnäckan. Störningen är i ytter- eller mellanörat, dvs hörselgången, trumhinnan eller hörselbenen.

Engelsk definition

Hearing loss due to interference with the mechanical reception or amplification of sound to the COCHLEA. The interference is in the outer or middle ear involving the EAR CANAL; TYMPANIC MEMBRANE; or EAR OSSICLES.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Conductive Hearing Loss