Hearing Loss, Unilateral

Ensidig hörselnedsättning

Svensk definition

Partiell eller fullständig hörselförlust på ett öra.

Engelsk definition

Partial or complete hearing loss in one ear.

Svenska synonymer

Unilateral hörselnedsättning Ensidig dövhet Unilateral dövhet

Engelska synonymer

Unilateral Hearing Loss Deafness, Unilateral Unilateral Deafness Deafness Unilateral Unilateral, Deafness