Hearing Loss, Sudden

Plötslig hörselnedsättning

Svensk definition

Sensorisk hörselnedsättning som utvecklas under loppet av timmar eller några dagar. Den varierar i svårighetsgrad från lindrig till total. Hörselbortfallet kan bero på skallskada, kärlsjukdom, infektion eller kan uppstå utan varning eller uppenbar orsak.

Engelsk definition

Sensorineural hearing loss which develops suddenly over a period of hours or a few days. It varies in severity from mild to total deafness. Sudden deafness can be due to head trauma, vascular diseases, infections, or can appear without obvious cause or warning.

Svenska synonymer

Plötslig dövhet

Engelska synonymer

Sudden Hearing Loss Deafness, Sudden Sudden Deafness