Hearing Loss, Bilateral

Dubbelsidig hörselnedsättning

Svensk definition

Partiell förlust av hörseln på båda öronen.

Engelsk definition

Partial hearing loss in both ears.

Svenska synonymer

Bilateral hörselnedsättning Bilateral dövhet Dubbelsidig dövhet

Engelska synonymer

Bilateral Hearing Loss Bilateral Hearing Losses Loss, Bilateral Hearing Bilateral Deafness Deafness, Bilateral Deafness Bilateral Bilateral, Deafness Bilaterals, Deafness Deafness Bilaterals