Hearing Loss, High-Frequency

Hörselnedsättning vid hög frekvens

Svensk definition

Oförmåga att uppfatta ljud med frekvenser högre än 1000 Hz.

Engelsk definition

Hearing loss in frequencies above 1000 hertz.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hearing Loss, High Frequency High-Frequency Hearing Loss