Ocular Motility Disorders

Okulära motilitetsrubbningar

Svensk definition

Sjukdomstillstånd som har ögonrörelsestörningar som primär manifestation. Dessa tillstånd kan delas in i infranukleära, nukleära och supranukleära. Sjukdomar i ögonmusklerna eller ögonmotornerverna (kranialnerverna III, IV och VI) räknas som infranukleära. Nukleära störningar orsakas av sjukdom i ögonmotor-, troklea- eller abducenskärnorna i hjärnstammen. Supranukleära störningar är en följd av funktionsstörningar i de högre sensoriska system och motorsystem som reglerar ögonrörelser, inkl. nervnätverk i hjärnbarken, basala ganglierna och hjärnstammen. Okulär tortikollis avser sned huvudställning då ögonen inte är i linje. Opsoklonisk störning är snabba, samordnade ögonpendlingar i olika riktningar som kan komma med infektion eller tumörsjukdom, t ex opsokloniskt-myokloniskt syndrom.

Engelsk definition

Disorders that feature impairment of eye movements as a primary manifestation of disease. These conditions may be divided into infranuclear, nuclear, and supranuclear disorders. Diseases of the eye muscles or oculomotor cranial nerves (III, IV, and VI) are considered infranuclear. Nuclear disorders are caused by disease of the oculomotor, trochlear, or abducens nuclei in the BRAIN STEM. Supranuclear disorders are produced by dysfunction of higher order sensory and motor systems that control eye movements, including neural networks in the CEREBRAL CORTEX; BASAL GANGLIA; CEREBELLUM; and BRAIN STEM. Ocular torticollis refers to a head tilt that is caused by an ocular misalignment. Opsoclonus refers to rapid, conjugate oscillations of the eyes in multiple directions, which may occur as a parainfectious or paraneoplastic condition (e.g., OPSOCLONUS-MYOCLONUS SYNDROME). (Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p240)

Svenska synonymer

Ögonrörelserubbningar

Engelska synonymer

Ocular Motility Disorder Eye Movement Disorders Eye Movement Disorder Eye Motility Disorders Eye Motility Disorder Convergence Excess Convergence Excesses Excess, Convergence Convergence Insufficiency Convergence Insufficiencies Insufficiencies, Convergence Insufficiency, Convergence Cyclophoria Cyclophorias Internuclear Ophthalmoplegia Internuclear Ophthalmoplegias Ophthalmoplegia, Internuclear Ophthalmoplegias, Internuclear Spasm of Conjugate Gaze Conjugate Gaze Spasm Conjugate Gaze Spasms Gaze Spasms, Conjugate Opsoclonus Parinaud Syndrome Syndrome, Parinaud Parinaud's Syndrome Parinauds Syndrome Syndrome, Parinaud's Paroxysmal Ocular Dyskinesia Dyskinesia, Paroxysmal Ocular Dyskinesias, Paroxysmal Ocular Ocular Dyskinesia, Paroxysmal Ocular Dyskinesias, Paroxysmal Paroxysmal Ocular Dyskinesias Pseudoophthalmoplegia Pseudoophthalmoplegias Skew Deviation Deviation, Skew Deviations, Skew Skew Deviations Smooth Pursuit Deficiency Deficiencies, Smooth Pursuit Pursuit Deficiencies, Smooth Pursuit Deficiency, Smooth Smooth Pursuit Deficiencies Deficiency, Smooth Pursuit Brown Tendon Sheath Syndrome Syndrome, Brown's Tendon Sheath Tendon Sheath Syndrome of Brown Brown's Tendon Sheath Syndrome Ocular Torticollis