Ophthalmoplegia

Ögonförlamning

Svensk definition

Förlamning av en eller flera ögonmuskler som följd av sjukdomar i ögonmusklerna, rubbningar av neuromuskulära förbindelser, mjukvävnaden eller ögonmuskelnerverna.

Engelsk definition

Paralysis of one or more of the ocular muscles due to disorders of the eye muscles, neuromuscular junction, supporting soft tissue, tendons, or innervation to the muscles.

Svenska synonymer

Oftalmoplegi Ögonmuskelförlamning

Engelska synonymer

Ophthalmoplegias Oculomotor Paralysis Paralysis, Oculomotor Internal Ophthalmoplegia Internal Ophthalmoplegias Ophthalmoplegia, Internal Ophthalmoplegias, Internal Ophthalmoparesis Ophthalmopareses External Ophthalmoplegia External Ophthalmoplegias Ophthalmoplegia, External Ophthalmoplegias, External