Nystagmus, Pathologic

Patologisk nystagmus

Svensk definition

Ofrivilliga ögonrörelser som delas upp i två typer: ryck och pendling. Ryckig nystagmus utgörs av en långsam fas i en riktning och åtföljs av en korrigerande snabb fas i motsatt riktning och orsakas vanligtvis av central eller perifer vestibulär dysfunktion. Pendlande nystagmus ger svängningar i samma hastighet i båda riktningarna och tillståndet är ofta kopplat till synförlust tidigt i livet.

Engelsk definition

Involuntary movements of the eye that are divided into two types, jerk and pendular. Jerk nystagmus has a slow phase in one direction followed by a corrective fast phase in the opposite direction, and is usually caused by central or peripheral vestibular dysfunction. Pendular nystagmus features oscillations that are of equal velocity in both directions and this condition is often associated with visual loss early in life. (Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p272)

Svenska synonymer

Nystagmus Ögondarrning Permanent nystagmus Retraktionsnystagmus Symptomatisk nystagmus Vertikal nystagmus Rotatorisk nystagmus Spontannystagmus Pendulär nystagmus Horisontal nystagmus

Engelska synonymer

Pathologic Nystagmus Non-Fatigable Positional Nystagmus Non Fatigable Positional Nystagmus Nystagmus, Non-Fatigable Positional Positional Nystagmus, Non-Fatigable Permanent Nystagmus Nystagmus, Permanent Rebound Nystagmus Nystagmus, Rebound Retraction Nystagmus Nystagmus, Retraction Rotary Nystagmus Nystagmus, Rotary Rotational Nystagmus Nystagmus, Rotational See-Saw Nystagmus Nystagmus, See-Saw See Saw Nystagmus Spontaneous Ocular Nystagmus Nystagmus, Spontaneous Ocular Ocular Nystagmus, Spontaneous Symptomatic Nystagmus Nystagmus, Symptomatic Temporary Nystagmus Nystagmus, Temporary Unidirectional Nystagmus Nystagmus, Unidirectional Vertical Nystagmus Nystagmus, Vertical Conjugate Nystagmus Nystagmus, Conjugate Convergence Nystagmus Nystagmus, Convergence Dissociated Nystagmus Nystagmus, Dissociated Fatigable Positional Nystagmus Nystagmus, Fatigable Positional Horizontal Nystagmus Nystagmus, Horizontal Jerk Nystagmus Nystagmus, Jerk Multidirectional Nystagmus Nystagmus, Multidirectional Pendular Nystagmus Nystagmus, Pendular Periodic Alternating Nystagmus Nystagmus, Periodic Alternating