Electronystagmography

Elektronystagmografi

Svensk definition

Mätning av nystagmus (ögondarrning) med hjälp av de variationer i det elektriska fältet kring ögat som är en följd av spänningsskillnaden mellan hornhinnan och näthinnan.

Engelsk definition

Recording of nystagmus based on changes in the electrical field surrounding the eye produced by the difference in potential between the cornea and the retina.

Svenska synonymer

ENG

Engelska synonymer

Electronystagmographies