Meconium Aspiration Syndrome

Mekoniumaspirationssyndrom

Svensk definition

Ett tillstånd som orsakas av inandning av tarmbeck i lungorna hos foster eller nyfödda, oftast till följd av kraftiga andningsrörelser i samband med svår förlossning, eller pga onormala luftvägar. Inandat tarmbeck kan blockera små luftrör och försvåra gasutbyte i lungorna och leda till aspirationspneumoni.

Svenska synonymer

Mekoniumaspiration

Engelska synonymer

Aspiration Syndrome, Meconium Syndrome, Meconium Aspiration Meconium Aspiration Meconium Inhalation Aspiration, Meconium