Female Urogenital Diseases and Pregnancy Complications

Urogenitala sjukdomar hos kvinnor och graviditetskomplikationer

Svensk definition

Sjukdomar i kvinnans urinvägar och fortplantningsorgan, och sjukdomstillstånd förknippade med graviditet.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.