Female Urogenital Diseases

Urogenitala sjukdomar hos kvinnor

Svensk definition

Sjukdomar i kvinnans urinvägar och fortplantningsorgan.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Female Urogenital Disease Urogenital Disease, Female Urogenital Diseases, Female Female Genitourinary Diseases Female Genitourinary Disease Genitourinary Disease, Female Genitourinary Diseases, Female