Pulmonary Gas Exchange

Lungans gasutbyte

Svensk definition

Utbyte av syre och koldioxid mellan alveolarluft och lungkapillärblod genom blod-luftbarriären.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Exchange, Pulmonary Gas Gas Exchange, Pulmonary