Pneumonia, Aspiration

Aspirationspneumoni

Svensk definition

Lunginflammation på grund av aspiration (inandning) av mat, vätska eller maginnehåll i övre luftvägar.

Engelsk definition

A type of lung inflammation resulting from the aspiration of food, liquid, or gastric contents into the upper RESPIRATORY TRACT.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Aspiration Pneumonias Pneumonias, Aspiration Aspiration Pneumonia Acid Aspiration Syndrome Acid Aspiration Syndromes Syndrome, Acid Aspiration Syndromes, Acid Aspiration Gastric Acid Aspiration Syndrome Mendelson's Syndrome Mendelsons Syndrome Syndrome, Mendelson's Mendelson Syndrome Syndrome, Mendelson