Persistent Fetal Circulation Syndrome

Persisterande fetal cirkulation

Svensk definition

Ett syndrom av persisterande lunghypertoni hos nyfödda barn utan uppenbara hjärtsjukdomar. Tillståndet kan orsakas av svår kärlsammandragning i lungor (reaktiv typ), hypertrofi av muskultaruren i lungans artärer (hypertrofisk typ) eller onormalt utvecklade pulmonella arterioler (hypoplastik typ). Det nyfödda barnet uppvisar cyanos och acidos pga strömning genom foramen ovale till följd av det låga flödet genom lungkretsloppet.

Engelsk definition

A syndrome of persistent PULMONARY HYPERTENSION in the newborn infant (INFANT, NEWBORN) without demonstrable HEART DISEASES. This neonatal condition can be caused by severe pulmonary vasoconstriction (reactive type), hypertrophy of pulmonary arterial muscle (hypertrophic type), or abnormally developed pulmonary arterioles (hypoplastic type). The newborn patient exhibits CYANOSIS and ACIDOSIS due to the persistence of fetal circulatory pattern of right-to-left shunting of blood through a patent ductus arteriosus (DUCTUS ARTERIOSUS, PATENT) and at times a patent foramen ovale (FORAMEN OVALE, PATENT).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Pulmonary Hypertension, Familial Persistent, of the Newborn ACD-MPV ACD MPV ACDMPV Alveolar Capillary Dysplasia With Misalignment Of Pulmonary Veins Persistent Fetal Circulation Circulation, Persistent Fetal Familial Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn Fetal Circulation, Persistent Hypertension, Pulmonary, of Newborn, Persistent Misalignment of the Pulmonary Vessels Persistent Pulmonary Hypertension of Newborn Alveolar Capillary Dysplasia With Misalignment Of Pulmonary Veins And Other Congenital Anomalies