Acidosis

Acidos

Svensk definition

Sjukligt tillstånd orsakat av syraöverskott i blod och kroppsvävnader. Typiskt är en ökad koncentration av vätejoner (sänkt pH).

Engelsk definition

A pathologic condition of acid accumulation or depletion of base in the body. The two main types are RESPIRATORY ACIDOSIS and metabolic acidosis, due to metabolic acid build up.

Svenska synonymer

Syraförgiftning Metabolisk acidos

Engelska synonymer

Acidoses Metabolic Acidosis Acidoses, Metabolic Acidosis, Metabolic Metabolic Acidoses