Ketosis

Ketos

Svensk definition

Ett tillstånd kännetecknat av onormalt höga halter av ketonkroppar i kroppsvävnader och -vätskor. Ketos är en komplikation av diabetes mellitus och svält.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Ketoacidosis Ketoacidoses Metabolic Ketosis Ketoses, Metabolic Ketosis, Metabolic Metabolic Ketoses Metabolic Ketoacidosis Ketoacidoses, Metabolic Ketoacidosis, Metabolic Metabolic Ketoacidoses Acetonemia Acetonemias Ketonemia Ketonemias Ketoacidemia Ketoacidemias Ketonuria Ketonurias Ketoaciduria Ketoacidurias Acetonuria Acetonurias