Diabetes Complications

Diabeteskomplikationer

Svensk definition

Sjukdomstillstånd och sjukdomsförlopp som tillstöter vid diabetes mellitus. Pga den bristande blodsockerregleringen hos diabetespatienter kan sjukliga processer uppstå i ett flertal vävnader och organ, inkl. ögon, njurar, blodkärl och nervvävnad.

Engelsk definition

Conditions or pathological processes associated with the disease of diabetes mellitus. Due to the impaired control of BLOOD GLUCOSE level in diabetic patients, pathological processes develop in numerous tissues and organs including the EYE, the KIDNEY, the BLOOD VESSELS, and the NERVE TISSUE.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Diabetes Complication Diabetes-Related Complications Diabetes Related Complications Diabetes-Related Complication Diabetic Complications Diabetic Complication Complications of Diabetes Mellitus Diabetes Mellitus Complication Diabetes Mellitus Complications