Kidney

Njure

Svensk definition

Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.

Engelsk definition

Body organ that filters blood for the secretion of URINE and that regulates ion concentrations.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Kidneys