Kidney Medulla

Njurmärg

Svensk definition

Den inre delen av njuren, bestående av strierade, konformiga massor, njurpyramiderna, vars basytor är närmast barken, och vars toppar bildar utskott in i de mindre njurkalkarnas utrymmen.

Engelsk definition

The internal portion of the kidney, consisting of striated conical masses, the renal pyramids, whose bases are adjacent to the cortex and whose apices form prominent papillae projecting into the lumen of the minor calyces.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Kidney Medullas Medulla, Kidney Medullas, Kidney Kidney Papilla Kidney Papillas Papilla, Kidney Papillas, Kidney