Kidney Cortex

Njurbark

Svensk definition

Njurens ytterskikt, beläget under njurkapseln och bestående av njurnystan, distala och proximala njurkanaler.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cortex, Kidney