Kidney Glomerulus

Njurglomerulus

Svensk definition

En anhopning av inkapslade kapillärkärl som utgår från varje njurkanal och hålls samman av bindväv.

Engelsk definition

A cluster of convoluted capillaries beginning at each nephric tubule in the kidney and held together by connective tissue.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Glomerulus, Kidney