Glomerular Filtration Rate

Glomerulär filtrationshastighet

Svensk definition

Mått på den mängd vatten som filtreras ur plasma genom glomerulära kapillärväggar till Bowmans kapslar per tidsenhet. Den motsvarar inulinelimineringsförmågan.

Engelsk definition

The volume of water filtered out of plasma through glomerular capillary walls into Bowman's capsules per unit of time. It is considered to be equivalent to INULIN clearance.

Svenska synonymer

GFR Glomerulusfiltration

Engelska synonymer

Filtration Rate, Glomerular Filtration Rates, Glomerular Glomerular Filtration Rates Rate, Glomerular Filtration Rates, Glomerular Filtration