Glomerular Filtration Barrier

Glomerulär filtrationsbarriär

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Barrier, Glomerular Filtration Barriers, Glomerular Filtration Filtration Barrier, Glomerular Filtration Barriers, Glomerular Glomerular Filtration Barriers