Kidney Tubules, Proximal

Njurkanaler, proximala

Svensk definition

Den njurkanal som utgår från Bowmans kapsel i njurbarken och in i njurmärgen. Den proximala kanalen består av ett kapslat avsnitt i njurbarken och ett rakt, distalt segment som leder ned i märgen, där den bildar den U-formade Bowmans slynga.

Engelsk definition

The renal tubule portion that extends from the BOWMAN CAPSULE in the KIDNEY CORTEX into the KIDNEY MEDULLA. The proximal tubule consists of a convoluted proximal segment in the cortex, and a distal straight segment descending into the medulla where it forms the U-shaped LOOP OF HENLE.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Kidney Tubule, Proximal Proximal Kidney Tubules Tubule, Proximal Kidney Tubules, Proximal Kidney Proximal Renal Tubule Proximal Renal Tubules Renal Tubule, Proximal Renal Tubules, Proximal Tubule, Proximal Renal Tubules, Proximal Renal Proximal Kidney Tubule