Kidney Tubules

Njurkanaler

Svensk definition

Långa, vikta rör i nefronen. De samlar filtrat från det blod som passerar igenom njurnystanen och separerar till urin. Varje njurkanal består av en Bowmankapsel, en proximal njurkanal, Henles slynga, en distal njurkanal och en samlingskanal som leder till njurens centrala hålighet (njurbäckenet) som i sin tur står i förbindelse med urinröret.

Svenska synonymer

Njurtubuli

Engelska synonymer

Kidney Tubule Tubule, Kidney Tubules, Kidney