Urine

Urin

Svensk definition

Biprodukt i vätskeform från njurarnas utsöndring, tillfälligt lagrad i urinblåsan tills dess den töms via urinröret.

Engelsk definition

Liquid by-product of excretion produced in the kidneys, temporarily stored in the bladder until discharge through the URETHRA.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.